Tyçç Akts Düzeyi Ve Bilgileri

TYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

5. DÜZEY
(ÖNLİSANS)

2

120

3.000 - 3600

Öğr. Gör. ALPER YILDIRIM
Güncelleme : 3.07.2020 17:03:17