Eğitim Öğretim Metodları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Derslerimizde klasik eğitim + aktif eğitim modeli kullanılmaktadır. 

Öğr. Gör. ALPER YILDIRIM
Güncelleme : 3.07.2020 16:58:58